Tekstil ve Perde Sektörü İçin Fuarların Önemi

Firmalar, fuarlar aracılığı ile bundan sonraki çalışmalarına rehberlik edecek bilgi toplayabilir ve fırsatlar elde edebilir. Bir ürün ve hizmet üreten işletmeler varlıklarını sürdürebilmek için ürün ve hizmetlerini satmak ve kar etmek zorundadır.

Günümüz koşullarında ise müşteri gruplarına satış yapabilmek için öncelikle bunların tanıtımını etkin bir biçimde gerçekleştirmek ve bu sayede yurt içi ve yurt dışı pazarlara ulaşmak gerekmektedir.  Ticaret fuarları, müşteri ile yüz yüze görüşme fırsatı verdiği için, kişilerin görüşlerini verimli bir şekilde etkileyerek satış ve pazarlama işlemlerinde katılımcılara olanak sağlar.

Yüz yüze pazarlamanın önemi artarak devam etmektedir ve fuarlar pazarlama stratejisi için en uygun şekildir. Nitelikli alıcılara ulaşmanın en kolay yolu olan fuarlar, gerek tüketiciler gerekse küçük ve orta ölçekli işletmeler için karar verilecek çevre olarak görülebilir.

Fuarlar farklı yöre, ülke ve kültürden insanları bir araya getirmesi, bunlara arasında iletişim kurulmasına ve kültürel paylaşımlar gerçekleştirilmesine yardımcı olması bakımından önem kazanmaktadır. Bir firma ne kadar kaliteli üretim yaparsa yapsın doğru tanıtım yapılmaması durumunda tüketicilere ulaşması ve başarı göstermesi zordur.

Fuarlar, üreticilerin ve tüketicilerin bir zaman ve mekan içerisinde buluştukları katılımcılara doğrudan ve etkili bir şekilde bilgi sağlayan pazarlardır. Hem satış hemde tanıtım açısından kazanımlar elde edilebilir..

Perde sektöründe dahil olan firmalarda yukarıda yazan yazılara istinaden bu fuarları katılımları düşünmelidir. Ve ürünlerini pazarlamalıdırlar...


Yurt Dışı Fuar ve Sergilere Katılım Nasıl Sağlanır? 

Yurt dışı fuar ve sergilere katılım düzenleyecek fuar organizatörü firmalar, Uluslar arası ticari fuar ve sergi Organizasyonu yeterlilik belgesi Başvuru formu, bağlı bulundukları odaya onaylatarak Yeterlilik veya Geçici Yeterlilik belgesi almak üzere Dış Ticaret müşteşarlığına başvururlar.

DTM-İhracat Genel Müdürlüğü, Fuar ve sergi katılımı müracatları katılım taleplerini Gümrük İdaresine bildirir. Fuara Gönderilecek mal ve eşyanın yurt dışına çıkması için Gümrük idarelerinden izin alınır.  Ve gerekli izinler alındıktan sonra fuar hazırlıklarına başlanılır..


Yorum Disqus Google

 
Top